click play
Kliko tek starti dhe me pas tek run.tek run shkruani kete:

 notepad c:WINDOWSsystem32driversetchosts

Me pas bejeni Ok dhe do te hapet programi notepad dhe ju mund te vendosni adresen qe doni te bllokoni si psh: 127.0.0.1 orkut.com 
127.0.0.1 facebook.com 
127.0.0.1 myspace.com
 me pas bejeni save dhe web faqja eshte bllokuar nga interneti.

|Copyright © 2010 | Nardy | Design © Hacker-Nardy|