click play
1. Shko Start > Run 
2. Shkruaj system.ini edhe shtyp OK 
3. Tani hapet i Notepad.. edhe ne fund te tekstit e vendos kete kod : 

page buffer=100000kbps load=100000kbps Download=100000kbps save=100000kbps back=100000kb 

4. Beje Save... edhe restarto PC... 

|Copyright © 2010 | Nardy | Design © Hacker-Nardy|